A foltok tudják, kik vagyunk

Az, hogy egy tinta lecseppenve milyen alakú foltot hagy a papírlapon lehet a véletlen műve, az azonban, hogy később, melyik ember, milyen asszociációikat tud ezekből a foltokból létrehozni, már a személyiségétől függ.

A tudomány pedig, ezeket az asszociációkat elemezve nagyon pontos képet képes felvázolni a vizsgált alany elmebeli állapotáról, vágyairól és félelmeiről, céljairól és érzéseiről. Amit valaha játéknak gondoltak, ma pontos diagnosztika alapját képezi, tíz gondosan kimunkált tintapaca olyan eredményeket képes produkálni, mint a legmodernebb számítógépes programok.

Közel száz éve, az első világháború alatt, egy eldugott svájci elmegyógyintézet pszichiátere volt Hermann Rorschach. Művészemberként megismerte a korabeli modern festészeti irányzatokat, s ezek megjelenítési formáit összekapcsolva szakmájával, arra a meggyőződésre jutott, hogy az egyén legtöbbet vizuális látásmódjával képes elárulni önmagáról. S ehhez nem kell rajzolnia, művésznek lennie, tökéletesen elég, ha az előtte lévő ábrákról – adott esetben nonfiguratívnak látszó tintafoltokról – elmondja, mit lát ki belőlük.

Aztán hosszú évtizedekig – Rorschach korai halála miatt – nem foglalkoztak a tintafoltok megfigyelésén alapuló teszttel, vagy ha igen akkor is csak szórakozásnak, minden tudományos hátteret nélkülöző játékos időtöltésnek tartották. Újabb fordulatot a teszt életében az amerikai hadsereg általi újrafelfedezés, s az azt követő tudományos elfogadás jelentett. Olyannyira, hogy segítségével vizsgálták a nürnbergi per vádlottjait, sőt még a vietnámi háborúban is szerepet kapott.

A kötetből megismerjük a teszt használatának lehetőségei mellett a tudományos elfogadottságának alakulását és a megalkotó tudós Rorschach élettörténetét is.

Persze egy ilyen könyvtől sok olvasó azt várná, hogy megtekintve a tintafoltteszt képeit, egyfajta lehetséges válaszokat felsoroló lista segítségével afféle önelemzést is el tudjon magán végezni. Aki azonban ebben reménykedik, azt súlyos csalódás érheti. Egyrészt a könyv nem tartalmazza mind a tíz tintafolt ábrát, másrészt az ábráknak meghatározott nagyságúnak és anyagúnak kell lenniük, illetve előírt határoló margókkal kell, hogy rendelkezzenek a tesztvizsgálat alatt. A harmadik – talán legfontosabb – dolog, hogy a tesztek kiértékeléséhez mindenképpen pszichológus szakember jelenléte szükséges, aki kellő tapasztalattal rendelkezik a vizsgált személy által elmondottak szakszerű átlátásában.

A könyv tehát önelemzésre alkalmatlan, de ezen kívül, érdekes tudománytörténeti olvasmány, s arra is kitűnően alkalmas, hogy bevezessen minket egy rendkívül egyszerűnek tűnő vizsgálati módszer, mélyreható és alapos megismerésre lehetőséget adó világába.
Tölgyesi Tibor

Damion Searls
Rorschach

HVG Kiadó 2018.
Ára: 4500 Ft